Kurs

Zarządzanie oświatą

Z

W ramach kursu „Zarządzanie oświatą” otrzymają państwo szkolenia o zróżnicowanej tematyce i poziomach trudności. Z jednej strony szkolenie dla wąskiego kręgu specjalistów z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkołach, z drugiej omówienie zasadniczych zmian w Karcie Nauczyciela, które miały miejsce w ostatnich latach. Przybliżamy też System Informacji Oświatowej. Najważniejszym szkoleniem będzie jednak to dotyczące optymalizacji wydatków oświatowych. Wokół tego tematu narosło w samorządach wiele mitów. To szkolenie dla każdego, kto zajmuje się finansami oświaty w samorządzie od władz do dyrektorów wydziału oświaty i skarbników.

1

Szkolenie

System Informacji Oświatowej – potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy - stan prawny na 07.11.2019 r.

2

Szkolenie

Zmiany w prawie w zakresie Prawa Oświatowego i Karty Nauczyciela - stan prawny na 21.01.2020 r.

3

Szkolenie

Odpis na ZFŚS w 2020 r. w jednostkach budżetowych, w tym szczególne przypadki występujące w placówkach oświatowych – z przykładami - stan prawny na 12.05.2020 r.

4

Szkolenie

Optymalizacja wydatków oświatowych. Algorytm subwencji, średnie wynagrodzenia - stan prawny na 18.06.2020 r.