Ścieżka szkoleniowa

Zamówienia publiczne

Z

Obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych funkcjonuje od 1 stycznia 2021 roku. Od tego czasu poznaliśmy ją w praktyce. W trakcie webinariów pokażemy Państwu najczęstsze problemy jakie w tym okresie się pojawiały. Wyjaśnimy również możliwości, jakie daje ustawa PZP, by zminimalizować negatywne skutki inflacji.

27/10 2022

Webinar

Zmiany, waloryzacja i renegocjacja umów na zamówienia publiczne w związku z inflacją

Wykładowca: Klaudia Mańka

Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości, jakie daje ustawa PZP, by zminimalizować skutki inflacji. Założeniem szkolenia jest zarówno praktyczne, jak i teoretyczne przygotowanie uczestników na sytuację, w której staną przed problemem rozstrzygnięcia zasadności wniosku o waloryzację czy podjęcia decyzji o zmianie umowy w związku ze wzrostem cen.

W ostatnim czasie bowiem wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych są świadkami gwałtownego wzrostu cen, który stawia w niekorzystniej sytuacji zarówno wykonawców, jak i samych zamawiających. Rosnąca inflacja powoduje, że coraz częściej wykonawcy ubiegają się o waloryzację umów w sprawach zamówienia publicznego. Niekiedy zaś właściwie zaraz po zakończeniu postępowania umowa ta staje się nieopłacalna dla zwycięskiego wykonawcy.

W pierwszej kolejności omówione zostanie zagadnienie, czy w świetle obecnej sytuacji społeczno- gospodarczej oraz w świetle stanowisk doktryny i orzecznictwa sama inflacja jest wystarczającym powodem do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przede wszystkim, przedstawione zostaną podstawy prawne umożliwiające dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w ramach zmiany umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem kontraktów, które nie przewidują klauzul waloryzacyjnych. W tym kontekście, szczególna uwaga zostanie poświęcona omówieniu przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków uregulowanej w kodeksie cywilnym. Następnie, poruszony zostanie problem czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający ma obowiązek waloryzacji wynagrodzenia, czy jest to jedynie jego uprawnienie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, w jaki sposób do tematyki możliwości zmiany umowy oraz renegocjacji jej warunków z uwagi na wzrost cen podchodzi Urząd Zamówień Publicznych oraz Prokuratoria Generalna RP. W ramach webinarium uzyskają Państwo również informacje o możliwości renegocjacji umowy o zamówienie publiczne w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów. 

24/11 2022

Webinar

Najczęstsze błędy w realizacji zamówień w świetle ustawy PZP od 1 stycznia 2021

Wykładowca: Mariusz Filipek