Kurs

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Z

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych musi istnieć u wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników na pełen etat. Wynika z tego, że obowiązek jego utworzenia dotyczy znakomitej większości urzędów administracji samorządowej. W trakcie kursu skierowanego przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz wydziałów kadr przedstawimy kompleksowo komu przysługują świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co można z tego funduszu sfinansować oraz jakie zwolnienia podatkowe związane są ze świadczeniami z tego Funduszu.

1

Szkolenie

Osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS – najczęstsze wątpliwości

2

Szkolenie

Granice działalności socjalnej, czyli co można finansować z ZFŚS

3

Szkolenie

Zwolnienia podatkowe związane z ZFŚS – zapomogi, świadczenia do 2000 zł (1000 zł), opieka nad dziećmi, dofinansowanie wypoczynku