Ścieżka szkoleniowa

Szkolenia na zamówienie

S

W tej ścieżce szkoleniowej proponujemy Państwu na początek dwa szkolenia, o które prosili nas Państwo jeszcze w ubiegłym roku szkoleniowym. Założeniem ścieżki jest bowiem reagowanie na Państwa nagłe potrzeby. Przez cały rok szkoleniowy mogą Państwo więc zgłaszać swoje pomysły na szkolenia, które Państwu w danym momencie są najbardziej potrzebne. Po przeanalizowaniu tematów rada programowa wybierze najciekawsze z nich, które zostaną włączone do harmonogramu szkoleń w Akademii „Wspólnoty”.

12/10 2021

Webinar

Zakres zmian statutu jst w związku z wprowadzeniem trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej

Wykładowca: Mateusz Górski

Ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła nowe przepisy regulujące możliwość tworzenia młodzieżowych rad/sejmików na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Spowodowała konieczność nowelizacji statutów jednostek samorządu terytorialnego. Zmieniła art. 5b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W przypadku samorządów powiatowych i wojewódzkich (z uwagi na to, że w tych samorządach dotychczas nie przewidywano tworzenia odpowiedników młodzieżowej rady gminy) dodała nowe przepisy do ustaw. 23 grudnia upływa 6-miesięczny okres, w którym samorządy muszą dostosować swoje statuty do nowych regulacji związanych z tworzeniem młodzieżowych rad/sejmików na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Szkolenie zawiera informacje jak w praktyczny sposób przejść przez proces dostosowania aktów prawnych do wymogów ustawodawcy.

08/03 2022

Webinar

Redagowanie projektów aktów prawnych – jakich błędów unikać?

05/04 2022

Webinar

Organizacja konsultacji z mieszkańcami

28/04 2022

Webinar

Termin zarezerwowany

23/06 2022

Webinar

Termin zarezerwowany