Ścieżka szkoleniowa

Szkolenia na zamówienie

S

Ścieżka tworzona jest przy współudziale użytkowników na podstawie zgłaszanych propozycji szkoleń, których tematy nie zostały uwzględnione w pozostałych ścieżkach i kursach.

27/10 2020

Webinar

Zasady udzielania pomocy publicznej przez jst, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w oparciu o Ordynację podatkową

07/01 2021

Webinar

Udzielanie zamówień w zakresie obsługi prawnej – problemy i wyzwania

02/03 2021

Webinar

Rezerwacja terminu

13/04 2021

Webinar

Problematyka robót budowlanych w prawie zamówień publicznych

22/06 2021

Webinar

Rezerwacja terminu