Ścieżka szkoleniowa

Szkolenia na zamówienie

S

W tej ścieżce szkoleniowej proponujemy Państwu na początek dwa szkolenia, o które prosili nas Państwo jeszcze w ubiegłym roku szkoleniowym. Założeniem ścieżki jest bowiem reagowanie na Państwa nagłe potrzeby. Przez cały rok szkoleniowy mogą Państwo więc zgłaszać swoje pomysły na szkolenia, które Państwu w danym momencie są najbardziej potrzebne. Po przeanalizowaniu tematów rada programowa wybierze najciekawsze z nich, które zostaną włączone do harmonogramu szkoleń w Akademii „Wspólnoty”.

20/12 2022

Webinar

Działanie JST w mediach społecznościowych w świetle ochrony danych osobowych i RODO

Wykładowca: Marlena Sakowska-Baryła

24/01 2023

Webinar

Zagrożenia korupcyjne i przeciwdziałanie korupcji w JST