Ścieżka szkoleniowa

Sygnaliści w samorządzie

S

Pod koniec 2021 roku, w grudniu, zostanie wdrożona dyrektywa o sygnalistach – osobach, których obowiązkiem będzie zgłaszanie naruszenia prawa Unii w zakładach pracy. Do tego czasu powinna również powstać Polska ustawa dotycząca sygnalistów (prace nad nią trwają), która będzie implementować Dyrektywę do polskiego prawa. Już dziś wiadomo, że ustawą powinny być również zainteresowane samorządy, które będą musiały sygnalistów zatrudnić i ustalić dla nich np. kanały zgłoszeń, czy też osoby odpowiedzialne za przyjmowanie tych zgłoszeń. Szkolenia są skierowane do kadry zarządzającej, kierowniczej, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie obowiązków wynikających z dyrektywy. W tej ścieżce szkoleniowej kompleksowo wyjaśnimy obowiązki samorządów związane z nowym prawem, kto, co i komu będzie zgłaszał oraz możliwe kanały zgłoszeń, a także pomożemy przygotować procedury w Państwa urzędzie.

05/10 2021

Webinar

Kto, kiedy i jakie naruszenie będzie mógł zgłosić w jednostkach samorządowych?

19/10 2021

Webinar

Zakres ochrony sygnalistów i przygotowanie procedur

28/10 2021

Webinar

Obowiązki jednostek samorządowych w zakresie regulacji dotyczących sygnalistów

09/11 2021

Webinar

Przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów (kanały, osoby odpowiedzialne etc.)