Kurs

Służba przygotowawcza - część ogólna - kurs

S

Jednostki Samorządu Terytorialnego zostały na mocy ustawy o pracownikach samorządowych zobowiązane do organizowania służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym. Nasz kurs umożliwia każdemu z nowo zatrudnionych pracowników w samorządzie odbycie takiej służby oraz zdobycie zaświadczenia. Jego tematyka umożliwia zdobycie niezbędnych informacji poprzez odbycie 6 półtoragodzinnych szkoleń z najważniejszych zagadnień samorządowych przeznaczonych dla osoby, która zamierza pracować na stanowisku urzędniczym. Rozszerza go bogaty dobór materiałów, komentarzy oraz orzecznictwa dostępny na platformie. Profesjonalizm i dobór osób prowadzących gwarantuje, że został on przygotowany na najwyższym poziomie.

1

Szkolenie

Podstawy ustroju administracji publicznej

2

Szkolenie

Etyka pracowników samorządowych i status prawny pracowników samorządowych

3

Szkolenie

Dostęp do informacji publicznej

4

Szkolenie

Kodeks postępowania administracyjnego

5

Szkolenie

Podstawy techniki prawodawczej i instrukcja kancelaryjna

6

Szkolenie

Podstawy prawa finansów publicznych

7

Szkolenie

eAdministracja - praktyczna wiedza dla pracownika samorządowego