Ścieżka szkoleniowa

Sekretarz i organizacja urzędu

S

Zauważyliśmy, że w trakcie kilku lat realizacji Akademii Wspólnoty tzw. szkolenia miękkie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z tego powodu w tej edycji przygotowaliśmy dla Państwa kilka niezwykle ciekawych i praktycznych szkoleń związanych zarządzaniem pracownikami, ale również obsługą klientów urzędu. Pokażemy, jak zmotywować pracowników inaczej niż finansowo oraz jak radzić sobie w różnych, często trudnych, sytuacjach w obsłudze interesantów.

22/11 2022

Webinar

Obsługa telefoniczna klientów – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

29/11 2022

Webinar

Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami

06/12 2022

Webinar

Mediacja jako forma rozwiązywania sporów na linii mieszkaniec-urząd

10/01 2023

Webinar

Motywacja pracowników – nie tylko finansowa