Kurs

RODO/Ochrona danych osobowych

R

Ponieważ stosowanie przepisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) nastręcza niekiedy trudności oraz konieczność przygotowania pracowników jednostek samorządu terytorialnego do spełnienia nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, Akademia „Wspólnoty” przygotowała kurs poświęcony podstawowym zasadom wynikającym z tego rozporządzenia.

1

Szkolenie

Wdrożenie nowych regulacji ochrona danych osobowych w urzędzie w kontekście nowych regulacji (nadejście RODO) - stan prawny na 20.02.2018 r.

2

Szkolenie

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w samorządach po 25 maja 2018 r. - stan prawny na 20.03.2018 r.

3

Szkolenie

Zmiany wprowadzone przez RODO w zakresie dokumentacji przetwarzania danych osobowych - stan prawny na 17.04.2018 r.

4

Szkolenie

Obowiązki informacyjne ciążące na administratorze danych - stan prawny na 07.07.2020 r.

5

Szkolenie

Status i rola IOD w samorządzie - stan prawny na 09.07.2020 r.