Ścieżka szkoleniowa

Pracownicze Plany Kapitałowe

P

Obowiązek wdrożenia PPK w samorządach od początku 2021 roku jest sporym wyzwaniem dla lokalnej administracji. Nasi trenerzy przeprowadzą Państwa krok po kroku przez najtrudniejsze elementy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przedstawią atuty rozwiązania, opiszą procedurę wyboru TFI, konsultacji ze związkami zawodowymi i pracownikami, przedstawią ekonomiczne aspekty dla urzędu i pracowników, a także kwestie przygotowania kadr i rachunkowości do całego procesu wdrożenia i działania PPK.

08/10 2020

Webinar

Jak przygotować urząd JST i jednostki organizacyjne do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w praktyce? Jak skutecznie wybrać instytucję finansową?

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

– przygotowanie urzędu do wdrożenia PPK od strony organizacyjnej i kadrowej (HR, rola i zadania specjalnych zespołów, doświadczenia z wdrożeń w biznesie),

– wybór instytucji finansowej a stosowanie prawa zamówień publicznych,

– kryteria podstawowe oraz dodatkowe przy wyborze instytucji finansowej,

– zasady współdziałania z organizacją związkową (reprezentacją pracowniczą) przy wyborze funduszu.

22/10 2020

Webinar

Zawieranie umowy o zarządzanie oraz prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

– terminy wiążące pracodawców samorządowych,

– istotne postanowienia umowne, jakie pojawiają się ww. umowach ze wskazaniem ryzyk związanych z ich zawieraniem,

– kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców samorządowych za wybór funduszu i zawarcie umów o PPK,

– możliwości związane z rozwiązaniem umów oraz zmianą instytucji finansowej po wdrożeniu PPK.

29/10 2020

Webinar

Obowiązki pracodawcy i uprawnienia zatrudnionych w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

– szczegółowe obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem PPK,

– treść wzorów dokumentów, jakie pracodawca powinien przygotować i udostępniać zatrudnionym w okresie funkcjonowania PPK,

– kwestie związane z obliczaniem oraz rozliczaniem wpłat,

– najczęstsze problemy i wątpliwości działów rozliczających PPK pojawiające po wdrożeniu programu,

– zasady potrącania roszczeń oraz zajęć komorniczych w odniesieniu do PPK,

– prezentacja zagadnień, o które pracodawcę najczęściej pytają pracownicy w odniesieniu do PPK.

10/11 2020

Webinar

Jak policzyć koszty i zyski z PPK. Obowiązki samorządów, kalkulator kosztów i harmonogram wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w JST

17/11 2020

Webinar

Wsparcie organizacyjne i techniczne samorządu w procesie wdrożenia PPK