Ścieżka szkoleniowa

Postępowanie administracyjne, elektronizacja procedur i doręczeń

P

Te szkolenia dedykowane są wszystkim pracownikom urzędów administracji samorządowej. W związku z wejściem w życie (w październiku 2021 roku) ustawy o doręczeniach elektronicznych przybliżymy Państwu nie tylko samą kwestię realizacji e-doręczeń, ale też zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, które ustawa przewiduje. Ponadto zajmiemy się postępowaniami egzekucyjnymi oraz windykacją.

14/12 2021

Webinar

Pisma wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w praktyce

08/02 2022

Webinar

Windykacja należności w postępowaniu sądowym

17/05 2022

Webinar

Zmiany w KPA w związku z doręczeniami elektronicznymi

14/06 2022

Webinar

E-doręczenia bez tajemnic