Ścieżka szkoleniowa

Oświata w JST

O

Problematyka zarządzania i finansowania oświaty jest jedną z najtrudniejszych w samorządzie. Potęguje to też skala wydatków na ten cel, które stanowią nieraz ponad 1/3 całego budżetu. Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest w samorządzie synergia pomiędzy wiedzą i działaniami władz samorządu i dyrektorami szkół. Dlatego przygotowane przez nas szkolenia będą odpowiadały na najważniejsze problemy na styku pomiędzy tymi częściami jednostki samorządu i choć w wielu elementach będą dotyczyć spraw niezwykle szczegółowych dla wybranej grupy pracowników, to zawsze postaramy się o przedstawienie szerszej perspektywy działań.

12/01 2021

Webinar

Konsekwencje zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej

Wykładowca: Grzegorz Pochopień

09/02 2021

Webinar

Aktualizacja kwoty dotacji oświatowej dla szkół i przedszkoli niesamorządowych

Wykładowca: Elżbieta Rabenda

16/03 2021

Webinar

Finansowanie i organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozliczanie środków w praktyce

Wykładowca: Elżbieta Rabenda

20/04 2021

Webinar

Czynności kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej w szkołach i przedszkolach

Wykładowca: Anna Morow/Beata Kurek

04/05 2021

Webinar

Organizacja, ewidencja, rozliczanie i kontrola czasu pracy nauczycieli w oświacie

Wykładowca: Roman Lorenz