Ścieżka szkoleniowa

Nowe prawo

N

Nieustannie monitorujemy proces legislacyjny i analizujemy dla Państwa akty prawne, które wpływają na działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybieramy spośród nich te najistotniejsze, by nasi eksperci mogli przygotować pracowników samorządowych do zmieniającego się otoczenia prawnego. Program szkoleniowy w tej ścieżce przygotowywany jest na bieżąco, w miarę pojawiania się istotnych zmian w prawie, tak by zawsze dać Państwu najświeższe informacje.

20/10 2021

Webinar

Gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji

Wykładowca: Maciej Kiełbus

Podstawowym celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawą nowelizującą z dnia 11 sierpnia 2021 roku. Podczas spotkania w szczególności przedstawione zostaną zmiany dotyczące: indywidualizacji rozliczeń w zabudowie wielolokalowej, form współpracy międzygminnej w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakresu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Podczas szkolenia omówiony zostanie wpływ uchwalonych zmian na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

W szerokim stopniu wykorzystane zostaną materiały z procesu legislacyjnego.

07/04 2022

Webinar

Termin zarezerwowany

21/04 2022

Webinar

Termin zarezerwowany

12/05 2022

Webinar

Termin zarezerwowany

09/06 2022

Webinar

Termin zarezerwowany