Ścieżka szkoleniowa

Nowe prawo

N

Monitorujemy i analizujemy proces legislacyjny aktów prawnych wpływających na działalność jednostek samorządu terytorialnego, dzięki temu pomagamy przygotować urzędników do zmieniającego się otoczenia prawnego. Program szkoleniowy w tej ścieżce tworzony jest na bieżąco, aby uwzględnić uchwalane w trakcie cyklu szkoleniowego nowelizacje, nowe ustawy i rozporządzenia.

06/10 2020

Webinar

Zmiany opodatkowania VAT zadań z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.

Wykładowca: Joanna Rudzka

Samorządy nie muszą już raportować do VAT czynności z zakresu edukacji publicznej i opieki społecznej – takie konkluzje wynikają z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z 10 czerwca 2020 r. o sygn. PT1.8101.3.2019PT1.8101.3.20, dotyczącej czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej. Należy jednak zwrócić uwagę, że Ministerstwo nie powiedziało wprost: czynności edukacji publicznej i opieki społecznej są poza VAT lecz zakreśliło warunki aby za takie je uznawać. Samorządy zatem nie są zupełnie zwolnione z badania czy dana czynność przez nie wykonywana stanowi działalność gospodarczą. Przykładowo, musimy nadal oceniać w jakim reżimie prawnym wykonywane są dane czynności, w jakim stopniu ponoszona odpłatność stanowi rzeczywistą wartość otrzymywanych świadczeń, czy odpłatność uzależniona jest od sytuacji majątkowej beneficjenta itd. Konieczne jest dostosowanie postępowania (i niekiedy procedur) do nowego podejścia fiskusa.

Zakres merytoryczny:

  • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów – jak wdrożyć ją w rozliczeniach Jednostek (MOPS, GOPS, Szkoły, Przedszkola itp.:),
  • warunki wyłączenia opłat wynikające z interpretacji,
  • dotychczasowe orzecznictwo,
  • od kiedy należy zmienić podejście, czy korygować rozliczenia?
  • zmiany procedur,
  • wpływ na współczynnik.

17/11 2020

Webinar

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane

Wykładowca: Jerzy Kopyra

30/03 2021

Webinar

Rezerwacja terminu

15/06 2021

Webinar

Rezerwacja terminu

29/06 2021

Webinar

Rezerwacja terminu