Ścieżka szkoleniowa

Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze

N

Prezentujemy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, wskazujemy istotne rozbieżności w wyrokach oraz opisujemy utrwalane linie orzecznicze i omawiamy ich praktyczne skutki. Analizujemy bieżące orzeczenia w najważniejszych sprawach z zakresu administracji samorządowej, finansów oraz gospodarki komunalnej. Tłumaczymy, jak je zastosować. Program webinariów tworzony jest na bieżąco, aby uwzględniał ostatnie rozstrzygnięcia.

03/12 2020

Webinar

Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w orzecznictwie

08/12 2020

Webinar

Dostęp do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

Wykładowca: Bartosz Wilk

23/02 2021

Webinar

Wotum zaufania w orzecznictwie sądów i pracy organów nadzoru (doświadczenia 2019–2020)

Wykładowca: Bartosz Wilk

27/04 2021

Webinar

Rezerwacja terminu

01/06 2021

Webinar

Rezerwacja terminu