Nasi eksperci

Agata Andruszkiewicz

Pracownik służby cywilnej, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego. Certyfikowany trener, specjalista w zakresie prawa oświatowego, autorka licznych publikacji z tego zakresu. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Aleksandra Baranowska-Górecka

Radca prawny z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu (SDZLEGAL SCHINDHELM). Specjalista z zakresu prawa pracy (prawo pracy indywidualne i zbiorowe) oraz ochrony danych osobowych. Autor publikacji w czasopismach samorządowych, wykładowca i szkoleniowiec.

Dorota Bąbiak-Kowalska

Radca prawny, redaktor naczelny miesięcznika „Pracownik Samorządowy”, zastępca redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, wykładowca i autorka książek i artykułów z zakresu prawa samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego, doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Kamila Bidzińska

Doświadczony doradca zarządów oraz działów: komunikacji, marketingu i HR. Ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętej komunikacji zdobywała w ramach współpracy z polskimi firmami i międzynarodowymi koncernami, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi. Trener-wykładowca z zakresu: komunikacji wewnętrznej i kryzysowej, zarządzana ludźmi w procesie zmian, budowania wizerunku i sztuki wystąpień publicznych, a także zarządzania marką pracodawcy. Członek Polish Society for Training & Development oraz Klubu Trenerów Biznesu.
Odpowiedzialna za strategiczne wsparcie dużych podmiotów w procesie usprawniania procesów informacyjnych oraz zarządzania zmianą, m.in. w trakcie zwolnień grupowych, zmian przepisów czy też wejścia w nowe obszary działalności. Doświadczony ekspert w zakresie usprawniania procedur komunikacyjnych (obieg informacji, komunikacja
z pracownikami, wdrażanie nowych i modyfikowanie istniejących kanałów i narzędzi komunikacji).

Agnieszka Bieniek

Radca prawny w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp. k z siedzibą w Toruniu. Autorka licznych artykułów na blogach Labor-atorium Prawa Pracy oraz Kierunek RODO – Kompas prawny. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, wspomaga ich w bieżącej działalności, jak również przeprowadza szkolenia ww. zakresie. Współpracowała, jako doradca prawny przy prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym procesach zwolnień grupowych. Posiada wysokie umiejętności negocjacyjne, które szczególnie wykorzystuje w trakcie rozmów ze związkami zawodowymi. W latach 2010 – 2012 współpracowała z jedną z uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskiego, w której zajmowała się przede wszystkim prawem szkolnictwa wyższego, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowaniem administracyjnym, prawem zamówień publicznych oraz prawem i procedurą cywilną. W szkole tej prowadziła również zajęcia ze studentami z zakresu prawa europejskiego i prawa wykroczeń.

Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Finansami Publicznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest stałym mediatorem sądowym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach. Przez kilkanaście lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym między innymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Starostwie Powiatowym, Sądzie Okręgowym, Powiatowym Urzędzie Pracy, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pełniła stanowisko Dyrektora Biura Zarządu w dużym podmiocie gospodarczym, odpowiadając za procesy administracyjne w grupie kapitałowej. Doskonale zna specyfikę i wymagania pracy urzędów. Jest wieloletnim praktykiem w zarządzaniu i administrowaniu całymi organizacjami, zarówno w małych zespołach
o ugruntowanej strukturze, jak i w budowaniu od podstaw i zarządzaniu kilkusetosobowymi zespołami o wielopoziomowej oraz rozproszonej strukturze. Posiada bogate doświadczenie  zdobyte podczas prowadzenia własnej firmy szkoleniowej realizującej ogólnopolskie projekty z zakresu kompetencji miękkich dla sądów, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej. Jest wykładowcą zarządzania na wyższych uczelniach
a także trenerem szkoleń w zakresie  wdrażania nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w administracji różnego szczebla.Obecnie prowadząc własną kancelarię doradczo-prawną  pracuje jako niezależny ekspert.

 

Piotr Brogowski

Wiceprezes i dyrektor zarządzający Orion Instruments Polska – integratora systemów teleinformatycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych orzecznictwu z zakresu prawa budowlanego, zarządzania nieruchomościami, m.in. na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Wykładowca na szkoleniach i konferencjach.

Anna Buczyńska-Borowy

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania operacyjnego w międzynarodowych korporacjach, spółkach akcyjnych oraz grupach kapitałowych. Zdobyła doświadczenie w procesach wprowadzania firm zagranicznych na polski rynek oraz wielopłaszczyznowej reorganizacji procesów i struktur organizacyjnych. Dodatkowo bierze udział w zarządzaniu projektami w zakresie wdrażania systemów CRM oraz ERP. Dyrektor odpowiedzialny za procesy front i back office w obszarze zarządzania procesami. Od ponad 8 lat pełni również funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza audyty, tworzy i wdraża procedury, również z uwzględnieniem wymogów w zakresie SOX oraz BCR, prowadzi szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych dla Zarządów, Kadry Zarządzającej oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i ASI. Project Manager dla projektów Ochrony Danych Osobowych.

Sławomir Cieśliński

Wieloletni dziennikarz i wydawca, doradca ministra, przedstawiciel zagranicznych firm w Polsce. Przewodniczący komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych oraz wiceprzewodniczący Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe w firmie Medien Service. Członek Prezydium Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Adam Citko

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz kampanii wyborczych. Autor licznych artykułów i publikacji o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa wyborczego, prawa administracyjnego oraz ochrony konsumentów. Prowadzi kancelarię prawną we Wrocławiu oraz bloga o tematyce wyborczej.

Jarosław Feliński

Praktyk,; (prekursor działań edukacyjnych na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji od 2013 roku) – wykładowca wyższych uczelni m.in. – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSAP Szczecin; Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa, Twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017–opiekun studiów podyplomowych w roku akademickim od 2013 – 2018/2019. Autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” w WSISiZ PAN Warszawa – 2018/2019. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA] współpracownik i doradca TUV NORD Polska. Od 2015 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy. Autor książki „Ochrona danych Osobowych w oświacie – RODO 2018”. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

dr hab. Andrzej Gałązka

dr hab. nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalność: rozwój regionalny i lokalny, polityki publiczne, polityki regionalne i lokalne, zarządzanie zintegrowane rozwojem społeczno-gospodarczym.

Artur Gluziński

Wykładowca akademicki (Collegium Civitas, Uniwersytet Warszawski); pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005). Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu i założyciel Aesco Group Sp. z o.o., instytucji zajmującej się opracowywaniem rozwiązań dla jst w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem. Ekspert i praktyk rynku kapitałowego z ponad 15-letnim stażem, w szczególności w zakresie finansowania długu samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach managerskich i w zarządach firm finansowych i bankowości. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce banku sektora publicznego Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. Prowadził szkolenia dla skarbników organizowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe, FRDL i wykłady na uczelni wyższej z zarządzania finansami i długiem jst. Autor artykułów w piśmie „Wspólnota”. Posiada dyplom Professional Risk Manager wydany przez amerykańską organizację PRMIA oraz dyplom ACCA. Zrealizował dla jst i spółek komunalnych ponad 250 projektów pozyskiwania finansowania poprzez emisję obligacji, kredyty, wykupy wierzytelności i inne. Ukończył stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania na SGH i z prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Sebastian Grabowski

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologii ogólnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs. Współzałożyciel Open Middleware Community, twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce otwartych danych BIHAPI. Prezes Fundacji „ArchitectsPL” zajmującej się m.in. wpływem otwartych danych na społeczeństwo.

Wojciech Gwóźdź

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Krystian Ziemski & Partners. Specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych aspektów inwestycji budowlanych oraz prawa zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo zajmuje się procesami reprywatyzacyjnymi związanymi z nacjonalizacją i wywłaszczeniem.

 

Agata Hryc-Ląd

Specjalistka z zakresu zamówień publicznych. Tematyką zamówień publicznych zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp. Członkini Grupy Roboczej ds. Pzp działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp. Prowadzi szkolenia. Od 2012 roku aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym.

 

prof. dr hab. Krzysztof Jarosiński

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie specjalizujący się m.in. w problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej samorządu terytorialnego. Ekspert i doradca w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansowania inwestycji. Autor niemal dwustu publikacji i wieloletni wykładowca akademicki.

Zygmunt Jerzmanowski

Radca prawny, Jerzmanowski Kancelaria Radców Prawnych, ekspert z zakresu prawa gospodarki komunalnej, prawa samorządowego i prawa pracy. Autor ponad 70 artykułów w czasopismach samorządowych: „Wspólnota”, „Wodociągi Polskie”. Wykładowca na licznych ogólnopolskich kursach, sympozjach, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Dariusz Jędryczek

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat pracował w przedsiębiorstwach usługowych i telekomunikacyjnych. Od kilku lat pracuje w administracji samorządowej miasta Wrocławia. Zainicjował i przeprowadził projekt powołania pierwszego w Polsce samorządowego Centrum Usług Wspólnych IT – Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.

Marek Jędrzejczak

Absolwent Politechniki Poznańskiej od początku pracy zawodowej związany z branżą IT. Wieloletni pracownik Ośrodka Informatyki w firmie telekomunikacyjnej. Ma doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi, wdrażaniu rozwiązań klasy ERP i prowadzeniu szkoleń wewnętrznych. Od 2011 roku związany z administracją samorządową, gdzie zajmuje się doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz pełni funkcję zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji.

Mateusz Karciarz

prawnik i wykładowca. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W praktyce zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami. Prelegent na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa samorządowego, autor wielu publikacji dotyczących prawa samorządowego.

Maciej Kawecki _ Gość honorowy

Doktor, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.
Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.
Dr Kawecki został laureatem konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej – Rising Stars 2017, otrzymując nagrodę specjalną w listopadzie 2017 roku. W tym samym roku dr Kawecki, w prowadzonym od lat, przez tę samą Gazetę rankingu, znalazł się na liście 50-ciu najbardziej wpływowych prawników, zajmując 23 miejsce.
Uzasadniając przyznanie tych wyróżnień zwrócono uwagę na tytaniczną pracę, jakiej dokonał dr Kawecki na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest kompletny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających, który zmienia około dwieście aktów prawnych.

Paweł Kaźmierczak

Prawnik, wspólnik kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze podmiotów samorządowych z siedzibą w Poznaniu, doradca podatkowy, wieloletni praktyk organów administracji skarbowej ( w tym pełniący obowiązki na stanowiskach wicedyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego). Doświadczony trener i szkoleniowiec. Specjalizujący się w dziedzinie wymiaru oraz poboru należności w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego, a także w realizacji zadań związanych z dochodzeniem należności publicznoprawnych, w tym ich egzekucji administracyjnej. Na co dzień podejmujący bieżącą obsługę prawną klientów samorządowych i biznesowych, w tym w szczególności obsługę jednostek samorządu terytorialnego w zakresie problematyki rozliczeń: podatku od towarów i usług, wymiaru i poboru należności w podatkach i opłatach lokalnych oraz zagadnień postępowania podatkowego związanego z określeniem bądź ustaleniem należności publicznoprawnych. Doradca w prowadzeniu postępowań przez organy administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, pełniący funkcję pełnomocnika procesowego.

Anna Kędzierska

Trener umiejętności psychospołecznych, psycholog. Specjalizuje się w miękkich projektach szkoleniowych, między innymi z komunikacji, wystąpień publicznych, budowania zespołów. Na zawodowym liczniku posiada blisko 10 000 godzin szkoleniowych i doradczych. Szkoli trenerów, specjalistów PR, menadżerów oraz urzędników państwowych. Uczestnicy jej szkoleń doceniają zaangażowanie, atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy i dobrą energię. W pracy warsztatowej wykorzystuje język wizualny zwiększając skuteczność uczenia, zrozumienie przekazywanych treści i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Od 2006 roku współpracuje z mediami jako ekspert. Jest częstym gościem i komentatorem wydarzeń w stacjach radiowych i telewizyjnych między innymi w TVN24, TVN24 Biznes i Świat, TVP Info, Program Pierwszy i Trzeci Polskiego Radia, Radio PLUS i inne. Honorowa członkini Klubu Trenerów Biznesu.

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; specjalista w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej; stały współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego; redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”; autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego; aktywny uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego.

Mateusz Klupczyński

Praktyk. Prawnik i ekonomista. Brał udział przy opracowaniu kilkuset uchwał w sprawie WPF i kilkunastu postępowań naprawczych. Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów i długu publicznego. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, stały ekspert Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Wojciech Kłosowski

Ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego zarządzania miastami i rewitalizacji obszarów miejskich. Jest autorem i współautorem licznych programów i opracowań dotyczących rewitalizacji, między innymi dla Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego, Torunia. Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu rewitalizacji miast.

Iwona Kobus

Radca prawny, Zastępca Dyrektora Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, specjalizuje się w prawie administracyjnym. Z doświadczeniem zawodowym pracy w ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy i administracji rządowej, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Xawery Konarski

Starszy Partner, Adwokat. Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w prawie nowych technologii oraz ochronie danych osobowych, między innymi kieruję 12-osobowym zespołem ds. wdrożenia RODO. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (Technologie Media Telekomunikacja). Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz członek Rady PIIT. Jest doradcą prawnym  Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor kilkudziesięciu komentarzy, monografii oraz artykułów z zakresu prawa nowych technologii oraz ochrony danych osobowych.

Małgorzata Kuśmierczyk

Główny specjalista ds. oświaty w Starostwie Powiatowym. Zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe – pełni obowiązki dyrektora Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Trener szkoleń z zakresu oświaty i administracji. Wykładowca w szkołach dla dorosłych. Posiada certyfikat doradcy zawodowego. W swoim życiu zawodowym pełniła również obowiązki dyrektora szkół niepublicznych. Autorka książki: „Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej”, Wyd. Presscom Wrocław, 2016 oraz publikacji z zakresu oświaty. Pracowała jako ekspert w zakresie przygotowania koncepcji szkoleń dla pracowników jst w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Jest członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce.

Zdzisław Majewski

Prawnik, zastępca redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, wykładowca „Akademii Wspólnoty”, współautor książki Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2010–2014 oraz autor wielu publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa samorządowego.

Mikołaj Maśliński

Prawnik w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k., doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych na łamach m.in. „Studiów Prawa Publicznego”, „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, kwartalnika „Kierunek WOD-KAN”, „Czysta Energia” oraz „Forum PPP”. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej.

Adrian Nowak

Absolwent Polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Rachunkowości i finansów jednostek sektora finansów publicznych w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Zastępca Skarbnika, Kierownik Wydziału Finansowego oraz Główny Specjalista ds. Sprawozdawczości i Analizy Budżetu jednej z podpoznańskich gmin. Współpracuje z kancelariami prawnymi i prawno-podatkowymi oraz z JST w zakresie analiz finansowych możliwości realizacji inwestycji, analiz wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości inwestycyjnych.

Piotr Olszowiec

Radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miasta Łodzi, specjalizuje się w prawie gospodarczym, prowadzi sprawy związane z prawem konkurencji, pomocą publiczną, wydatkowaniem środków unijnych i upadłościami. Współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów unijnych, w tym instytucjami pośredniczącymi.

Grzegorz Pochopień

Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim. “Nieocenione doświadczenie w obszarze finansowania oświaty, wiedza z zakresu analiz oraz wieloletnia współpraca z samorządami, szkołami i instytucjami oświatowymi pozwoliły mi na zdobycie Państwa zaufania i szacunku oraz gwarantują, że tworzona dla Państwa oferta w zakresie doradztwa w obszarze oświaty jest najlepszą na rynku.”

Elżbieta Rabenda

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. W ostatnim czasie przeprowadziła szkolenie na zlecenie RIO w Katowicach i Opolu dla pracowników działu kontroli oraz skarbników jst z zakresu naliczenia i kontroli dotacji podmiotowych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji PAN, FRDL, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca, autor i współautor kilkudziesięciu książek i licznych artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej („Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, „Monitor Księgowego”, „Serwis Prawno-Pracowniczy”).

Piotr Rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

dr Marlena Sakowska-Baryła

dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem
w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor
Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020

Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.

Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej .

Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.

W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

dr Dominik Sapniewski

Senior Associate w Góralski & Goss Legal oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów realizujących zróżnicowane projekty inwestycyjne związane z sektorem nieruchomości. Od wielu lat prowadzi wykłady z zakresu różnych aspektów procesu inwestycyjnego dla studentów administracji, architektury i budownictwa. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów związanych z problematyką prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz innych obszarów prawa administracyjnego.

dr Jacek Sierak

Specjalista w zakresie finansów samorządowych, finansów publicznych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Wykładowca w Katedrze Finansów i Bankowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert współpracujący z Ministerstwem Rozwoju, doradca jednostek samorządu terytorialnego – autor i współautor wielu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych. Praktyk samorządowy – radny i przewodniczący rady gminy przez 3 kadencje.

Agata Smerd

Ekspertka w zakresie zamówień publicznych, szkoleniowiec, praktyk, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, kontroler zamówień publicznych. Zawodowo związana z zamówieniami publicznymi od 2003 roku. Przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, jako Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Ekspertka zewnętrzna przy Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Aktualnie koordynuje realizację polityk zakupowych we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie środowiskowym a także pełni funkcję Inspektora Danych Osobowych, wdrażając przepisy RODO.

Mariusz Szczubiał

Ekonomista, wieloletni skarbnik i główny księgowy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, US w Grudziądzu, miasta Grudziądza, miasta Torunia). Autor publikacji o planowaniu wieloletnim i finansach samorządowych m.in. w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, „Finansach Publicznych”, „Finansach Komunalnych”. Trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Barbara Szymańska

Dyrektor Biura Informatyki w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska ds. otwartych danych. Odpowiada za opracowanie i wdrażanie strategii informatyzacji miasta oraz koordynację i nadzór przedsięwzięć IT w urzędzie. Certyfikowany audytor wiodący normy bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Izby Rzeczoznawców.

Bartłomiej Tkaczyk

Zastępca burmistrza Miasta Karczew, były zastępca Wójta Gminy Wiązowna, radca prawny, doktorant prawa cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W zakresie jego obowiązków znajduje się realizacja inwestycji komunalnych oraz pozyskiwanie środków z UE i programów krajowych na ich realizację. Koordynuje postępowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzone w Karczewie.

Marcin Tynda

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowych studiów Executive MBA. Od 21 lat związanych z sektorem IT w tym od 12 lat aktywnie uczestniczy w budowie, rozwoju, sprzedaży, promocji produktów ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa oraz obiegu informacji. Współpracuje z wieloma podmiotami w zakresie analizy i oceny ryzyka oraz identyfikacji i wpływu ekonomicznych czynników zarządzania procesami na organizację. Trener oraz autor publikacji dotyczących zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu organizacjami.

 

Sławomir Wojciechowski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli, ekspert w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego i elektronicznego zarządzania dokumentacją z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych i Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Na stałe współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny rejestracji stanu cywilnego, postępowania administracyjnego i socjologii pracy oraz badań o urzędach stanu cywilnego.

Marek Wójcik

Ekspert samorządowy, w latach 2014–2015 wiceminister administracji i cyfryzacji, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych (jako członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego) oraz za przebieg procesu legislacyjnego (jako członek Komitetu Stałego Rady Ministrów). Był m.in. Dyrektorem Biura Związku Powiatów Polskich i sekretarzem Miasta Częstochowa.

Włodzimierz Zając

Legislator. W latach 1996-2008 pracował w Kancelarii Sejmu – w tym do maja 2003 r. jako legislator w Biurze Legislacyjnym. Od maja 2003 r. do końca 2008 r. był wicedyrektorem, a potem Dyrektorem Biura Listów i Skarg przekształconego w Biuro Korespondencji i Informacji. Od 2009 r. do maja 2015 r. pracował w Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Pracował nad setkami projektów ustaw i pewnie (trudno zliczyć) ponad tysiącem rozporządzeń. Poznał wszystkie aspekty zarówno formalnoprawne, jak i praktyczne parlamentarnego i rządowego procesu legislacyjnego. Opracował i przeprowadził liczne autorskie projekty edukacyjne i szkoleniowe z zakresu legislacji, głównie dla administracji rządowej i samorządowej. Prowadzi zajęcia z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym studium zagadnień legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Sylwia Zawartka

Radca prawny w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Specjalizuje się w doradztwie związanym z wykonywaniem czynności nadzorczych przez organ administracji rządowej oraz sprawach dotyczącego prawa samorządowego. Autorka licznych publikacji w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięczniku „Pracownik Samorządowy”.