Ścieżka szkoleniowa

Kadry i prawo pracy

K

2022 rok przyniósł wiele zmian związanych z prawem pracy i płacami. A to nie wszystko, bo w najbliższym czasie legislatorzy szykują kolejne, które każdy pracownik kadr i zarządzający urzędem powinien znać. Pokażemy zmiany związane z dyrektywą work-life balance, które wejdą w życie najprawdopodobniej na przełomie lat 2022/2023 oraz przybliżymy rozwiązania najczęstszych problemów związanych z rozliczaniem urlopów pracowniczych.

11/10 2022

Webinar

Urlopy pracownicze – rozliczanie w praktyce

Wykładowca: Agnieszka Bieniek

Celem szkolenia jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie jego uczestników w zakresie nabywania, udzielania, rozliczania i ewidencjonowania urlopów pracowniczych. Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą umiejętności m.in. w zakresie proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz ustalania stażu pracy z okresów nietypowych. Ponadto zakres szkolenia obejmuje orzecznictwo sądowe, interpretacje PIP i MRPiPS. Podczas szkolenia zostaną omówione również planowane zmiany w zakresie dodatkowych dni wolnych dla pracowników wynikające z dyrektywy „work-life balance”.

03/01 2023

Webinar

Zmiany w Kodeksie Pracy w związku z dyrektywą work-life balance