Ścieżka szkoleniowa

Kadry i prawo pracy

K

Szkolenia w tej ścieżce skierowane są do kadry kierowniczej w urzędzie oraz pracowników wydziału kadr. Podczas szkoleń przybliżmy obowiązki pracodawcy związane ze świadczeniami BHP. Szkolenia w ramach tej ścieżki mogą też zainteresować wszystkich urzędników. Pomogą im radzić sobie ze stresem, zarządzać czasem pracy oraz radzić sobie w trudnych sytuacjach podczas telefonicznej obsługi klienta – która w czasie pandemii nabrała szczególnego znaczenia.

07/12 2021

Webinar

Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

18/01 2022

Webinar

Świadczenia BHP w urzędzie. Co finansuje pracodawca.

15/03 2022

Webinar

Zarządzanie stresem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i nie tracić motywacji do działania

24/05 2022

Webinar

Zarządzanie czasem pracy