Ścieżka szkoleniowa

Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje

G

W ścieżce tej zostanie omówiona najbardziej aktualna tematyka związana z planowaniem rozwoju gminy, inwestycjami i zarządzaniem sferą komunalną w tym: nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kwestie naliczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Nie zapominamy też o problematyce prowadzenia inwestycji w praktyce, zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz gospodarką wodną.

05/11 2020

Webinar

Sposoby naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w praktyce. Dobre przykłady, przyjęte rozwiązania, błędy.

Wykładowca: Maciej Kiełbus

24/11 2020

Webinar

Strategie JST po zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Wykładowca: Maciej Kiełbus

17/12 2020

Webinar

Prowadzenie i nadzór nad pracami budowlanymi – aspekty praktyczne

18/05 2021

Webinar

Wynajem miejskich lokali użytkowych – aspekty prawne i problemy współpracy z przedsiębiorcami

Wykładowca: Tomasz Klemt

08/06 2021

Webinar

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej