Ścieżka szkoleniowa

Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje

G

W ścieżce skupiamy się przede wszystkim na miejskich spółkach, inwestycjach i zarządzaniu mieniem. W tym roku szkoleniowym w naszej ofercie szkoleń nie zabraknie tematów związanych z październikową nowelizacją Kodeksu spółek handlowych – zmianach prawnych, który każdy samorządowiec zarządzający spółkami miejskimi powinien znać. Nie zabraknie też lubianych przez uczestników szkoleń tematów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, które zawsze budzą wiele emocji. W trakcie szkoleń wyjaśnimy najczęściej pojawiające się problemy w zakresie tych tematów.

04/10 2022

Webinar

Nowelizacja KSH – najważniejsze zmiany dla samorządowych spółek

Wykładowca: Beata Kocięcka

Nowe wyzwania dla spółek komunalnych i nadzoru właścicielskiego w jednostkach samorządu terytorialnego

W dniu 13 października 2022 roku wejdzie w życie, opublikowana w dniu 12 kwietnia 2022 roku,  ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza tak istotna zmiana przepisów tej ustawy od 2000 roku. Wprowadzone modyfikacje mają wpływ na funkcjonowanie rad nadzorczych i zarządów wszystkich spółek kapitałowych niezależnie od ich formy prawnej ( spółka z o.o., prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna ) oraz rodzaju właścicieli ( prywatni, publiczni ). Skutkują koniecznością weryfikacji dotychczasowych postanowień umów/statutów spółek oraz wymagają podjęcia decyzji o sposobie wykorzystania nowych regulacji prawnych. Istotnie zmieniają uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych.  Nowelizacja przepisów wymaga dokonania weryfikacji czy osoby pełniące w spółkach funkcje członka zarządu, członka rady nadzorczej, prokurenta lub likwidatora mogą nadal je wykonywać.

W ramach webinarium uzyskają Państwo informacje o zakresie wprowadzonych zmian i ich skutkach oraz będziecie mogli Państwo zapoznać się z propozycjami dobrych praktyk w odniesieniu do istotnych kwestii.

Webinarium nie obejmuje przepisów dotyczących prawa holdingowego.

08/11 2022

Webinar

Zasady i zakres nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi

Wykładowca: Piotr Rybicki

13/12 2022

Webinar

In-house w gospodarce odpadami w świetle najnowszych orzeczeń KIO i sądu zamówień publicznych

Wykładowca: Maciej Kiełbus