Ścieżka szkoleniowa

Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje

G

W ścieżce skupiamy się przede wszystkim na rozwoju gminy, inwestycjach i zarządzaniu mieniem. W tym roku szkoleniowym w naszej ofercie szkoleń nie zabraknie tematów związanych zarządzaniem spółkami komunalnymi, ustanawianiem trwałego zarządu, budową przyłączy, nadzorem inwestorskim i okresowymi kontrolami budynków. W trakcie szkoleń wyjaśnimy najczęściej pojawiające się problemy w zakresie tych tematów.

04/11 2021

Webinar

Problemy związane z budową przyłączy do istniejącej sieci

16/12 2021

Webinar

Nadzór inwestorski w procesie budowlanym – obowiązki i uprawnienia

15/02 2022

Webinar

Trwały zarząd: ustanowienie, aktualizacja, wygaszenie

24/02 2022

Webinar

Obowiązkowe okresowe kontrole budynków i innych obiektów administracji publicznej

26/04 2022

Webinar

Prywatyzacja i restrukturyzacja spółek komunalnych