Ścieżka szkoleniowa

Fundusze Unijne 2021-2027

F

Wraz z 2021 rokiem formalnie rozpoczęła się nowa perspektywa unijna. Wydatkowanie pieniędzy zacznie się jednak dopiero po przyjęciu odpowiednich dokumentów, co oznacza, że o dofinansowanie będzie można się ubiegać dopiero w drugiej połowie tego roku. Podczas szkoleń Akademii Wspólnoty zapoznamy Państwa z ofertą dofinansowania projektów w nowej perspektywie, kładąc nacisk na przykłady projektów, jakie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. Szkolenia są skierowane do kadry zarządzającej, myślącej o kolejnych inwestycjach, skarbników – planujących finansowanie działań, ale także do osób odpowiedzialnych za realizację projektów i ich rozliczanie. Przybliżymy Państwu również aspekty związane z realizacją projektów, w tym w szczególności, jak prawidłowo przeprowadzić zamówienie publiczne w ramach projektu oraz jak rozliczać projekty, również te, z poprzedniej perspektywy.

10/02 2022

Webinar

Kosztowne nieprawidłowości – czyli o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zamówieniach finansowanych ze środków UE

Wykładowca: Agata Chodkowska

Zapraszamy na webinarium poświęcone przepisom Prawa Zamówień Publicznych z perspektywy unijnego dofinasowania i ryzyka nałożenia korekt finansowych. Choć środki z budżetu UE nie płyną już tak szerokim strumieniem jak to miało miejsce, kiedy Polska stawiała swoje pierwsze kroki w Unii Europejskiej, to inwestycje publiczne wciąż chętnie korzystają ze wsparcia. Podmioty publiczne silnie zabiegają o dofinansowanie – tym bardziej wobec trwającego kryzysu. Konieczność wygospodarowania oszczędności przez samorządy dodatkowo sprawia, że wiele inwestycji nie mogłoby być w ogóle zrealizowanych bez wsparcia zewnętrznego. Temat pozostaje zatem wciąż aktualny. Trzeba mieć jednak na uwadze, że otrzymując dofinansowanie beneficjent jest „pod lupą” instytucji finansowej. Bezsprzecznie beneficjent będący podmiotem publicznym, niezależnie od uzyskanego dofinansowania zobowiązany jest do realizacji zakupów w zgodzie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednakże udział środków unijnych wiąże się z ryzykiem nałożenia korekty finansowej (pomniejszenia dofinansowania) w przypadku zaistnienia nieprawidłowości – czyli głównie naruszenia przepisów w/w ustawy. Podczas spotkania przedstawione zostaną obszary, w ramach których najczęściej dochodzi do naruszeń Prawa Zamówień Publicznych oraz wybrane orzecznictwo – licząc, że pozyskana wiedza zminimalizuje ryzyko nałożenia korek finansowych w realizowanych przez Państwa projektach. Kilka słów poświęcimy również procedurze podważenia nałożonych korekt i ewentualnej odpowiedzialności pracowników zamawiającego.

21/04 2022

Webinar

Rozliczanie wniosków o płatności i audyt projektów unijnych

Wykładowca: Małgorzata Domagalska

Zakres merytoryczny:

  1. Podstawy prawne regulujące rozliczanie projektów współfinasowanych ze środków europejskich – z czego wynikają najważniejsze obowiązki Beneficjenta i co należy zrobić  by ich należycie dopełnić?
  2. Wnioski o płatność – wymagane dokumenty, najczęściej popełniane błędy.
  3. Kwestie istotne na etapie rozliczania końcowego projektu – o czym należy pamiętać  i jak przygotować się do trwałości projektu?
  4. Co nas czeka w kwestii kwalifikowania wydatków i rozliczania wydatków w perspektywie 2021-2027?
  5. Na czym polega audyt projektu unijnego – jaki jest jego cel, zakres i oczekiwane rezultaty.