Kurs

Dyscyplina finansów publicznych w praktyce

D

W tym roku szkoleniowym przygotowaliśmy dla Państwa specjalny kurs zrealizowany przez pracowników wydziału audytu urzędu jednego z miast wojewódzkich oraz pracowników RIO, dotyczący dyscypliny finansów publicznych. Przedstawimy ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w tym: osoby ponoszące odpowiedzialność, kary i ich wymiar oraz zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Następnie skupimy się na kwestiach związanych z konkretnymi naruszeniami, np. dotyczących zobowiązań finansowych, zmian w budżetach, udzielania zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej.

1

Szkolenie

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące zobowiązań finansowych i wydatków, zmian w budżetach lub planach finansowych, kontroli finansowej

2

Szkolenie

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych

3

Szkolenie

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego