Ścieżka szkoleniowa

Dostęp do informacji publicznej

D

Udostępnianie informacji publicznej to codzienność pracowników samorządowych. Do niemal każdego urzędu codziennie wpływają zapytania w tym zakresie. Nie dziwi więc, że ilość problemów i wątpliwości związanych z tym komu, jak i na jaki temat można udostępniać informacje jest ogromna. Każdy pracownik samorządowy powinien mieć pełną wiedzę w tym zakresie, dlatego w tym roku szkoleniowym omówimy między innymi jawność dokumentów w prawie zamówień publicznych, wyjaśnimy najważniejsze wątpliwości związane z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji, zajmiemy się jawnością w zakresie gospodarki odpadami a także omówimy ograniczenia w dostępie do informacji publicznej i kiedy – oraz jak – skutecznie odmówić dostępu do informacji.

26/10 2021

Webinar

Jawność dokumentów w nowym prawie zamówień publicznych

23/11 2021

Webinar

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej – wybrane problemy

11/01 2022

Webinar

Jawność w zakresie gospodarki odpadami

01/03 2022

Webinar

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (dane osobowe, dane kontrahenta, tajemnica przedsiębiorstwa)

12/04 2022

Webinar

Odmowa dostępu do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym