Pierwsza interaktywna platforma szkoleniowa dla pracowników JST

Akademia „Wspólnoty” to:

  • nieograniczony dostęp do platformy szkoleniowej dla wszystkich pracowników urzędu, kierownictwa placówek oświatowych oraz kierownictwa jednostek organizacyjnych JST w ramach jednego abonamentu
  • optymalizacja kosztów szkoleń przy zapewnieniu rzetelnej wiedzy opartej na aktualnych informacjach prawnych
  • dostęp do szkoleń i materiałów dydaktycznych przez 24 h 7 dni w tygodniu – oszczędność czasu w porównaniu ze szkoleniami wyjazdowymi


Metodyka szkoleń

Czas trwania pojedynczego szkolenia to około 90 minut.
Szkolenie webinarowe składać się będzie z trzech części. W pierwszej z nich ekspert poprowadzi zajęcia na wybrany temat, w drugiej – zaprezentowane zostanie studium przypadku. Z kolei na koniec ekspert odpowie na wybrane pytania, zadane przez uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Harmonogram szkoleń 2018/2019

Zakres programowy Akademii „Wspólnoty” obejmuje 12 ścieżek szkoleniowych (ponad 70 webinariów), których tematyka ustalona została po konsultacjach z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego.
Użytkownik w ramach abonamentu sam wybierze ścieżki tematyczne, które będą dla niego wsparciem w pracy. Umożliwia to bardziej wszechstronne przeszkolenie urzędników JST, pozwala też zindywidualizować ofertę i dostosować ją do ich potrzeb.

Harmonogram szkoleń

Nasi eksperci

Stronę merytoryczną Akademii „Wspólnoty” powierzyliśmy ekspertom, którzy oprócz dużego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, na co dzień współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego. Ponad 50 ekspertów w 12 ścieżkach tematycznych postara się dostarczyć niezbędnej wiedzy, wspierając w ten sposób urzędników w ich codziennej pracy.

Poznaj naszych ekspertów

Webinary

Użytkownik ma nieograniczony dostęp do platformy 24 h przez 7 dni w tygodniu. To nowatorskie rozwiązanie pozwala na indywidualny wybór czasu, który trzeba poświęcić na pogłębianie wiedzy. Co więcej, wykłady można odtwarzać wielokrotnie, co daje dodatkową przewagę nad tradycyjnymi prelekcjami w trakcie szkoleń stacjonarnych.

Biblioteka Wiedzy

Biblioteka Wiedzy jest jednym z najważniejszych elementów Akademii „Wspólnoty”. Po zakończeniu szkolenia udostępnione zostaną w niej wszystkie materiały szkoleniowe. Oznacza to, że każda osoba zapisana do danej ścieżki szkoleniowej zyska nieograniczony dostęp do szkolenia wideo wraz z prezentacją, studium przypadku – także w formie wideo – oraz do odpowiedzi na pytania uczestników związane z tematyką szkolenia. Materiały szkoleniowe dostępne będą po siedmiu dniach roboczych od chwili zakończenia szkolenia.
Dodatkowo w Bibliotece Wiedzy pojawią się również materiały uzupełniające zasób informacji niezwykle potrzebnych w pracy samorządowej. Będą to: akty prawne, linie orzecznicze, analizy i komentarze, wzory i szablony dokumentów, debaty eksperckie oraz publikacje prasowe pogłębiające wiedzę praktyczną.

Testy i raporty

Po każdym webinarium użytkownik będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test oraz pobrać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Na podstawie wyników z testów uzyskanych ze wszystkich szkoleń danej ścieżki tematycznej otrzyma dyplom.
Zarówno sam użytkownik, jak i jego przełożony będą mieli w Akademii „Wspólnoty” możliwość wygenerowania raportu określającego, w jakim stopniu i w jakim czasie pracownik poszerza swoje kwalifikacje zawodowe.

Kontakt

MUNICIPIUM SA

ul. Konduktorska 18/7
00-775 Warszawa

T: +48 22 242 80 31
E: info@municipium.com.pl

 

Dyrektor generalny

Krzysztof Kawaliło

T: + 48 22 242 80 54
E: k.kawalilo@municipium.com.pl

 

Kierownik produktu

Joanna Gwiazda-Kozłowska

M: +48 600 206 089
E: j.gwiazda@municipium.com.pl

 

Marketing i PR

Paweł Gołaś

T: +48 22 242 80 24
E: p.golas@municipium.com.pl

 

 

 

Zespół Obsługi Klientów

z sektora JST

 

Małgorzata Szulowska

M: +48 691 260 476
T: +48 22 242 80 17
E: m.szulowska@municipium.com.pl

 

Katarzyna Byler

M: +48 506 108 369
T: +48 22 242 80 15
E: k.byler@municipium.com.pl

 

Karolina Artych

M: +48 784 131 641
T: +48 22 242 80 18
E: k.artych@municipium.com.pl

 

 

 

 

Formularz kontaktowy